Hospodářský výbor
Podvýbor pro cestovní ruch a krizové regiony
Usnesení č. 6 (23. července 2003)
ISP (příhlásit)