Hospodářský výbor
Podvýbor pro cestovní ruch a krizové regiony
Usnesení č. 5 (22. května 2003)
ISP (příhlásit)