Hospodářský výbor
Podvýbor pro cestovní ruch a krizové regiony
Usnesení č. 4 (6. února 2003)
ISP (příhlásit)