Hospodářský výbor
Podvýbor pro cestovní ruch a krizové regiony
Usnesení č. 3 (6. listopadu 2002)
ISP (příhlásit)