Hospodářský výbor
Podvýbor pro cestovní ruch a krizové regiony
Usnesení č. 2 (25. září 2002)
ISP (příhlásit)