Výbor pro evropské záležitosti
Pozvánka na schůzi č. 75 (15. července 2021)

Související dokumenty EU

8576/21 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on foreign subsidies distorting the internal market - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh

9043/21 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zdanění podniků pro 21. století
ISP (příhlásit)