Pozvánka na schůzi č. 71 (21. května 2021)

Informace: veřejnosti nepřístupná

Související sněmovní tisky

1210 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2020

Související dokumenty EU

6308/21 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Přezkum obchodní politiky - Otevřená, udržitelná a sebevědomá obchodní politika

6974/21 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Digitální kompas 2030: evropské pojetí digitální dekády

7128/21 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (digitální zelený certifikát)

7129/21 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení během pandemie COVID-19 státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo oprávněným bydlištěm na území členských států (digitální zelený certifikát)

7228/21 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Společná cesta k bezpečnému a trvalému opětovnému otevření

7749/21 Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v souvislosti s opatřeními Unie ve veřejném zájmu
ISP (příhlásit)