Zemědělský výbor
Pozvánka na schůzi č. 46 (29. a 30. května 2013)

Související sněmovní tisky

914 Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

933 Novela z. o vodovodech a kanalizacích

950 Novela z. o Státním pozemkovém úřadu

976 Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob. chráněnými živočichy

999 Vl.n.z. o Národním parku Šumava

1010 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2012
ISP (příhlásit)