Ústavně právní výbor
Pozvánka na schůzi č. 61 (28. až 30. května 2013)

Související sněmovní tisky

585 Novela z. o přestupcích

618 Novela z. - zákoník práce

633 Novela z. o odpovědnosti za škodu způs.při výkonu veřej.moci

685 Novela ústav. z. - Ústava České republiky

740 Novela z. - občanský zákoník

929 Novela z. - insolvenční zákon

930 Novela z. v souv. s přijetím rekodifikace soukromého práva

931 Vl.n.z. o zvláštních řízeních soudních

932 Novela z. - občanský soudní řád

966 Souhr. zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012

986 Vl.n.z.o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

989 Vl.n.z. o statusu veřejné prospěšnosti
ISP (příhlásit)