Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Pozvánka na schůzi č. 40 (22. května 2013)

Související sněmovní tisky

635 Novela z. o občanských průkazech

757 Novela z. o obcích

986 Vl.n.z.o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

999 Vl.n.z. o Národním parku Šumava

1009 Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti SFRB za rok 2012
ISP (příhlásit)