Výbor pro evropské záležitosti
Usnesení č. 304 (29. dubna 2020)

Související dokumenty EU

15051/19 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zelená dohoda pro Evropu
ISP (příhlásit)