Organizační výbor
Usnesení č. 82 (14. června 2018)

Související sněmovní tisky

161 Novela z. o dani z přidané hodnoty

162 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

187 Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2017

188 Novela z. o směnárenské činnosti

195 Novela z. o vnitrozemské plavbě

196 Prot.o změně Úml.o mezinárodním civilním letectví

197 Doh.mezi ČR a Král.Saúdské Arábie o let. dopravních službách

198 Změna a ukonč.Doh.mezi ČR a Polskem o podp.inv.

199 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

202 Novela z. o poštovních službách

203 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR

204 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

205 Novela z. o evidenci tržeb

206 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní

207 Novela z. o obchodních korporacích
ISP (příhlásit)