Stanovisko k sněmovnímu tisku 0042

Novela z. o Kanceláři prezidenta republiky
ISP (příhlásit)