Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Usnesení č. 166 (ze 40. schůze)

Související sněmovní tisky

1000 Novela z. o matrikách, jménu a příjmení
ISP (příhlásit)