Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Usnesení č. 167 (ze 40. schůze)

Související sněmovní tisky

1009 Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti SFRB za rok 2012
ISP (příhlásit)