Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Usnesení č. 170 (ze 41. schůze)

Související sněmovní tisky

990 Vl.n.z. o převodu vlastnického práva
ISP (příhlásit)