Dokument EU 7644/16

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Silnější a inteligentnější informační systém pro hranice a bezpečnost
/kód dokumentu 7644/16, COM(2016) 205 final/

Přílohy dokumentu

e0764416cs.pdf (Dokument PDF, 1 MB)
e0764416cs.docxISP (příhlásit)