Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Pozvánka na schůzi č. 16 (11. a 12. listopadu 2014)

Související sněmovní tisky

234 Novela z. o občanských průkazech

276 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

299 Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí

300 Novela z. o veřejných zakázkách

308 Vl.n.z., kterým se upravují otázky souvis. s užíváním bytů

334 Návrh rozpočtu SFRB na rok 2015

339 Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu
ISP (příhlásit)