Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Zápis z jednání č. 14 (7. října 2014)

Související sněmovní tisky

294 Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

295 Novela z. o rozpočtových pravidlech

299 Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí

300 Novela z. o veřejných zakázkách
ISP (příhlásit)