Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Zápis z jednání č. 13 (2. až 4. září 2014)

Související sněmovní tisky

26 Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

124 Novela z. o hl. m. Praze

164 Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí

203 Novela z. o správních poplatcích
ISP (příhlásit)