Výbor pro obranu
Zápis z jednání č. 11 (3. září 2014)

Související sněmovní tisky

240 1. dopl. plánu voj. cvičení AČR se zahr.partnery v roce 2014

244 Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2013
ISP (příhlásit)