Písemné pozměňovací návrhy k sněmovnímu tisku 633
Novela z. o svobodném přístupu k informacím

ČísloPředkladatelDokumentPředloženo
3658Dominik Feri15882-23932.docx (21 KB)12.11.2019


ISP (příhlásit)