Interpelovaný RNDr. Petr Nečas9. schůze (7. - 17. 12. 2010)

Vylosované pořadí ústních interpelací na předsedu vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Ing. Jiří ParoubekRNDr. Petr Nečasve věci "jak snižovat nezaměstnanost"
2. Mgr. Dana VáhalováRNDr. Petr Nečasve věci prorůstových impulsů státního rozpočtu 2011
3. Ing. Jaroslav VandasRNDr. Petr Nečasve věci odměňování Hasičského záchr. sboru v roce 2011
4. Ing. Ladislav ŠinclRNDr. Petr Nečasve věci špatného stavu ovzduší v MSK I.
5. JUDr. Jeroným TejcRNDr. Petr Nečasve věci rozpočtu
6. prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.RNDr. Petr Nečasve věci perspektivy financování české vědy
7. RNDr. Vladimír KoníčekRNDr. Petr Nečasve věci účasti vlády na jednání Poslanecké sněmovny
8. Ing. Jaroslav VandasRNDr. Petr Nečasve věci zahlazování následků hornické činnosti
9. Ing. Jiří ParoubekRNDr. Petr Nečasve věci čerpání fondů EU
10. Ing. Ladislav ŠinclRNDr. Petr Nečasve věci špatného stavu ovzduší v MSK II.
11. Mgr. Dana VáhalováRNDr. Petr Nečasve věci prorůstových impulsů státního rozpočtu 2011
12. Ing. Ladislav ŠinclRNDr. Petr Nečasve věci problémů s čistotu ovzduší v MSK
13. Ing. Jiří ParoubekRNDr. Petr Nečasve věci "jak akcelerovat čerpání prostředků z fondů EU"
14. Ing. Jiří ParoubekRNDr. Petr Nečasve věci inzerce a reklama institucí státu
15. Ing. Ladislav ŠinclRNDr. Petr Nečasve věci negativního vlivu ovzduší na zdraví lidí v MSK

Stav projednávání:
Přednesené 
(N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen 
Přednesené, odpověď písemně 
Stav interpelace neznámý 
Nepřednesené: vzaty zpět, propadlé 
Nepřednesené, zrušené 


ISP (příhlásit)