Hospodářský výbor
Podvýbor pro energetiku
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů (27. října 2010) 
č. 2k volbě místopředsedů (27. října 2010) 
č. 3k problematice budoucnosti a dalšího rozvoje jaderné energetiky v kraji Vysočina (15. prosince 2011) 
č. 4k vládnímu návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů - sněmovní tisk 369 - vrácený Senátem (31. ledna 2012) 
č. 5k Národnímu akčnímu plánu ČR pro energii z obnovitelných zdrojů (7. června 2012) ISP (příhlásit)