Stálá komise pro rovné příležitosti
Usnesení

č. 3Stanovení počtu místopředsedů Stálé komise (1. března 2007) 
č. 6Návrh pořadu a termínu příští schůze (1. března 2007) 
č. 8k Informaci o aktivitách české vlády v oblasti rovných příležitostí a k problematice tzv. antidiskriminačního zákona (11. dubna 2007) 
č. 11k termínu a pořadu 3. schůze stálé komise pro rovné příležitosti (11. dubna 2007) 
č. 14k záměru vyslat zástupkyni SKRP na seminář do Ženevy (7. září 2007) 
č. 15k záměru vyslat delegaci stálé komise pro rovné příležitosti do zahraničí (25. září 2007) 
č. 16k převzetí záštity nad seminářem na téma "Projekt DŽENO" (25. září 2007) 
č. 18k volbě ověřovatelky stálé komise pro rovné příležitosti (18. října 2007) 
č. 19k vládnímu návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) – sněmovní tisk 253 (18. října 2007) 
č. 20ke Zprávě Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o rovnosti žen a mužů – 2007 /kód dokumentu 6205/07, KOM(2007) 49 v konečném znění/ (18. října 2007) 
č. 21k termínu a pořadu 6. schůze stálé komise pro rovné příležitosti (18. října 2007) 
č. 22k záměru zahraniční cesty stálé komise pro rovné příležitosti na rok 2008 (29. listopadu 2007) 
č. 23k termínu a pořadu 7. schůze stálé komise pro rovné příležitosti (29. listopadu 2007) 
č. 24k záměru vyslat zástupkyni SKRP na konferenci do Bruselu (12. února 2008) 
č. 25k termínu a pořadu 8. schůze stálé komise pro rovné příležitosti (12. února 2008) 
č. 26Hodnocení Evropského roku rovných příležitostí pro všechny (24. dubna 2008) 
č. 27k uspořádání semináře na téma „Věková diskriminace v ČR“ (24. dubna 2008) 
č. 28k termínu a pořadu 9. schůze Stálé komise pro rovné příležitosti (24. dubna 2008) 
č. 29k záměru vyslat zástupkyně SKRP na konferenci do Paříže (2. června 2008) 
č. 30k termínu a pořadu 10. schůze Stálé komise pro rovné příležitosti (2. června 2008) 

12
ISP (příhlásit)