Stálá komise pro rovné příležitosti
Usnesení

č. 4Volba místopředsedů (1. března 2007) 
č. 7k volbě ověřovatelky stálé komise pro rovné příležitosti (11. dubna 2007) 
č. 9k převzetí záštity nad akcí „Týden rovných příležitostí“ (11. dubna 2007) 
č. 10k záměru vyslat delegaci stálé komise pro rovné příležitosti do zahraničí (11. dubna 2007) 
č. 11k termínu a pořadu 3. schůze stálé komise pro rovné příležitosti (11. dubna 2007) 
č. 13k termínu a pořadu 4. schůze stálé komise pro rovné příležitosti (23. května 2007) 
č. 16k převzetí záštity nad seminářem na téma "Projekt DŽENO" (25. září 2007) 
č. 20ke Zprávě Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o rovnosti žen a mužů – 2007 /kód dokumentu 6205/07, KOM(2007) 49 v konečném znění/ (18. října 2007) 
č. 24k záměru vyslat zástupkyni SKRP na konferenci do Bruselu (12. února 2008) 
č. 25k termínu a pořadu 8. schůze stálé komise pro rovné příležitosti (12. února 2008) 
č. 26Hodnocení Evropského roku rovných příležitostí pro všechny (24. dubna 2008) 
č. 27k uspořádání semináře na téma „Věková diskriminace v ČR“ (24. dubna 2008) 
č. 28k termínu a pořadu 9. schůze Stálé komise pro rovné příležitosti (24. dubna 2008) 
č. 29k záměru vyslat zástupkyně SKRP na konferenci do Paříže (2. června 2008) 
č. 30k termínu a pořadu 10. schůze Stálé komise pro rovné příležitosti (2. června 2008) 
č. 31k Návrhu směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci /kód dokumentu 11531/08, KOM(2008) 426 v konečném znění/ (23. října 2008) 
č. 32k Informaci ohledně oblasti podpory 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (23. října 2008) 
č. 33k záměru zahraničních cest Stálé komise pro rovné příležitosti na rok 2009 (23. října 2008) 
č. 34k termínu a pořadu 11. schůze Stálé komise pro rovné příležitosti (23. října 2008) 
č. 35k uspořádání semináře na téma "Dopady ekonomické krize na ženy" (17. března 2009) 

12
ISP (příhlásit)