Stálá komise pro rovné příležitosti
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 5 (18. října 2007)
č. 3 (23. května 2007)

Zápisy z jednání

č. 1 (1. března 2007)
č. 2 (11. dubna 2007)

Usnesení

č. 11k termínu a pořadu 3. schůze stálé komise pro rovné příležitosti (11. dubna 2007)
č. 8k Informaci o aktivitách české vlády v oblasti rovných příležitostí a k problematice tzv. antidiskriminačního zákona (11. dubna 2007)
č. 14k záměru vyslat zástupkyni SKRP na seminář do Ženevy (7. září 2007)
č. 16k převzetí záštity nad seminářem na téma "Projekt DŽENO" (25. září 2007)
č. 21k termínu a pořadu 6. schůze stálé komise pro rovné příležitosti (18. října 2007)ISP (příhlásit)