Stálá komise pro rovné příležitosti
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 5 (18. října 2007)
č. 3 (23. května 2007)

Zápisy z jednání

č. 10 (23. října 2008)
č. 17 (26. ledna 2010)

Usnesení

č. 11k termínu a pořadu 3. schůze stálé komise pro rovné příležitosti (11. dubna 2007)
č. 16k převzetí záštity nad seminářem na téma "Projekt DŽENO" (25. září 2007)
č. 10k záměru vyslat delegaci stálé komise pro rovné příležitosti do zahraničí (11. dubna 2007)
č. 20ke Zprávě Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o rovnosti žen a mužů – 2007 /kód dokumentu 6205/07, KOM(2007) 49 v konečném znění/ (18. října 2007)
č. 7k volbě ověřovatelky stálé komise pro rovné příležitosti (11. dubna 2007)ISP (příhlásit)