Výbor pro zdravotnictví
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 53 (21. září 2017)
č. 52 (5. září 2017)

Zápisy z jednání

č. 47 (19. dubna 2017)
č. 53 (21. září 2017)

Usnesení

č. 106k návrhu Úhradové vyhlášky na rok 2016 (14. října 2015)
č. 108k vládnímu návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti - EU /sněmovní tisk 411/ (14. října 2015)
č. 266k úhradové vyhlášce na rok 2018 (21. září 2017)
č. 265k návrhu ministra zdravotnictví na jmenování ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky vládou ČR (21. září 2017)
č. 264k Informaci o plnění projektu DRG Restart (21. září 2017)

Semináře

Revma výzva – revmatoidní artritida a její dopad na společnost (20. září 2017)
Hemofilici pohledem lékařů záchranné služby a urgentních příjmů (20. září 2017)
Nová radiofarmaka pro PET vyšetření a terapii, teranostikaa její možnosti (21. září 2017)
Problematika dětské gynekologie (nedostatečné pokrytí v rámci ČR) a problematika vzdělávání v tomto oboru (19. září 2017)
STK pro chlapy (15. června 2017)

Ostatní jednání a akce

Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví (2013 – 2014) (2. ledna 2015)
Předběžná pozvánka na 9. schůzi VZ (4. září 2014)
Program návštěvy delegace Výboru pro sociální ochranu, zdraví a rodinu Parlamentu Moldavské republiky (11. až 14. května 2014)
Předběžný program výjezdního zasedání (16. až 18. dubna 2014)ISP (příhlásit)