Výbor pro zdravotnictví
O výboru

Výbor pro zdravotnictví je pracovně specializovaný orgán Poslanecké sněmovny, který mezi prvním & druhým čtením i mezi druhým & třetím čtením (jako garanční výboru) podrobně projednává návrhy zákonů, které mu jsou Poslaneckou sněmovnou přikázány, nebo které se sám rozhodne projednat.

 

Vedle legislativní a kontrolní činnosti se aktivně účastní veškeré diskuse v oblasti zdravotnictví v různých oblastech činnosti. Ve Výboru pro zdravotnictví se na jednotlivých sezeních (výborech, podvýborech, seminářích, v pracovních skupinách) na nejvyšší specializované úrovni za široké účasti odborné i laické veřejnosti, diskutuje o všech legislativních i mnoha nelegislativních návrzích z oblasti zdravotnictví, popř. o dalších zásadních zprávách, materiálech a koncepcích.

 

V minulém 7. volebním období patřil Výbor pro zdravotnictví s 25 členy mezi tři parlamentní výbory s nejvyšším počtem zastoupených poslanců. V průběhu Výbor organizoval 99 seminářů a konferencí, a bylo schváleno 26 návrhů zákona, 3 mezinárodní smlouvy a 78 různých zpráv a informací (více informací najdete v dokumentu „Zpráva o činnosti VZ za 7. volební období“).

 


8. VOLEBNÍ OBDOBÍ 2017-2021

 

V 8. volebním období má Výbor pro zdravotnictví 24 členů. Ustanovení výboru probíhalo standardně dle jednacího řádu, ctilo tedy zásady poměrného zastoupení. Rozhodující pro rozdělování výborových pozic tak byl počet poslaneckých mandátů jednotlivých klubů. O členství ve výboru byl velký zájem, bohužel ne všichni mohli se státi členy VZ

Na své ustavující schůzi si výbor zvolil jako předsedkyni VZ prof. MUDr. Věru Adámkovou, CSc., a také předsednictvo VZ a širší grémium, ve kterém jsou zastoupeny vždy politické strany, vzešlé z voleb. Závěrem bylo rozhodnuto o zřízení 6 podvýborů.

 

PODVÝBORY v 8. volebním období:


  1. PV pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo řízené organizace Předseda: MUDr. Kamal Farhan
  2. PV pro vzdělávání ve zdravotnictví, včetně nelékařských pracovníků Předseda: MUDr. Jiří Válek
  3. PV pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů Předseda: MUDr. David Kasal
  4. PV pro elektronizaci ve zdravotnictví  Předseda: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  5. PV pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů do praxe, propojení vědy a praxe. Předseda: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
  6. PV pro lékovou politiku, racionální využití farmakoterapie a přístrojové techniky Předseda: Bc. Daniel Pawlas


Informace o Výboru pro zdravotnictví (9.04.2018)
Informace o Výboru pro zdravotnictví (9.04.2018)
Informace o Výboru pro zdravotnictví (9.04.2018)ISP (příhlásit)