5. schůze, 180. hlasování, 11. října 1996, 10:59
Novela z.2/1969,z.97/1993.

NÁVRH BYL PŘIJAT

Přítomno: 197 | Je třeba: 99

A Ano: 100 N Ne: 89 0 Nepřihlášen: 3 Z Zdržel se: 8

Volební kraj Hlavní město Praha (A Ano: 8N Ne: 130 Nepřihlášen: 1Z Zdržel se: 2)

Volební kraj Středočeský (A Ano: 10N Ne: 10Z Zdržel se: 1)

Volební kraj Jihočeský (A Ano: 7N Ne: 6Z Zdržel se: 1)

Volební kraj Severočeský (A Ano: 12N Ne: 70 Nepřihlášen: 1)

Volební kraj Východočeský (A Ano: 12N Ne: 13Z Zdržel se: 1)

Volební kraj Západočeský (A Ano: 10N Ne: 7Z Zdržel se: 1)

Volební kraj Jihomoravský (A Ano: 20N Ne: 20Z Zdržel se: 1)

Volební kraj Severomoravský (A Ano: 21N Ne: 130 Nepřihlášen: 1Z Zdržel se: 1)

Tabulkovy vypis 

Volební krajPoslancůA AnoN Ne0 NepřihlášenZ Zdržel seM Omluven
Hlavní město Praha24813120
Středočeský211010010
Jihočeský1476010
Severočeský20127100
Východočeský261213010
Západočeský18107010
Jihomoravský412020010
Severomoravský362113110
Celkem20010089380


ISP (příhlásit)