5. schůze, 172. hlasování, 11. října 1996, 10:29
Usn. PS k hospodaření s majetkem státu

NÁVRH BYL PŘIJAT

Přítomno: 195 | Je třeba: 98

A Ano: 101 N Ne: 93 0 Nepřihlášen: 5 Z Zdržel se: 1

Volební kraj Hlavní město Praha (A Ano: 8N Ne: 140 Nepřihlášen: 2)

Volební kraj Středočeský (A Ano: 10N Ne: 10Z Zdržel se: 1)

Volební kraj Jihočeský (A Ano: 8N Ne: 6)

Volební kraj Severočeský (A Ano: 12N Ne: 70 Nepřihlášen: 1)

Volební kraj Východočeský (A Ano: 12N Ne: 130 Nepřihlášen: 1)

Volební kraj Západočeský (A Ano: 10N Ne: 8)

Volební kraj Jihomoravský (A Ano: 20N Ne: 21)

Volební kraj Severomoravský (A Ano: 21N Ne: 140 Nepřihlášen: 1)

Tabulkovy vypis 

Volební krajPoslancůA AnoN Ne0 NepřihlášenZ Zdržel seM Omluven
Hlavní město Praha24814200
Středočeský211010010
Jihočeský1486000
Severočeský20127100
Východočeský261213100
Západočeský18108000
Jihomoravský412021000
Severomoravský362114100
Celkem20010193510


ISP (příhlásit)