5. schůze, 169. hlasování, 11. října 1996, 10:25
Usn. PS k hospodaření s majetkem státu

NÁVRH BYL PŘIJAT

Přítomno: 194 | Je třeba: 98

A Ano: 100 N Ne: 67 0 Nepřihlášen: 6 Z Zdržel se: 27

Volební kraj Hlavní město Praha (A Ano: 8N Ne: 120 Nepřihlášen: 1Z Zdržel se: 3)

Volební kraj Středočeský (A Ano: 10N Ne: 70 Nepřihlášen: 1Z Zdržel se: 3)

Volební kraj Jihočeský (A Ano: 8N Ne: 4Z Zdržel se: 2)

Volební kraj Severočeský (A Ano: 11N Ne: 60 Nepřihlášen: 2Z Zdržel se: 1)

Volební kraj Východočeský (A Ano: 12N Ne: 9Z Zdržel se: 5)

Volební kraj Západočeský (A Ano: 10N Ne: 7Z Zdržel se: 1)

Volební kraj Jihomoravský (A Ano: 20N Ne: 12Z Zdržel se: 9)

Volební kraj Severomoravský (A Ano: 21N Ne: 100 Nepřihlášen: 2Z Zdržel se: 3)

Tabulkovy vypis 

Volební krajPoslancůA AnoN Ne0 NepřihlášenZ Zdržel seM Omluven
Hlavní město Praha24812130
Středočeský21107130
Jihočeský1484020
Severočeský20116210
Východočeský26129050
Západočeský18107010
Jihomoravský412012090
Severomoravský362110230
Celkem200100676270


ISP (příhlásit)