29. schůze, 428. hlasování, 6. prosince 2000, 16:20
N. z. o úpravě majetk. vztahů v družstvech

NÁVRH BYL PŘIJAT

Přítomno: 167 | Je třeba: 84

A Ano: 161 N Ne: 5 0 Nepřihlášen: 33 Z Zdržel se: 1

Volební kraj Hlavní město Praha (A Ano: 15N Ne: 10 Nepřihlášen: 7)

Volební kraj Středočeský (A Ano: 170 Nepřihlášen: 5)

Volební kraj Jihočeský (A Ano: 120 Nepřihlášen: 3)

Volební kraj Severočeský (A Ano: 18N Ne: 20 Nepřihlášen: 2)

Volební kraj Východočeský (A Ano: 240 Nepřihlášen: 1)

Volební kraj Západočeský (A Ano: 130 Nepřihlášen: 2)

Volební kraj Jihomoravský (A Ano: 310 Nepřihlášen: 9)

Volební kraj Severomoravský (A Ano: 31N Ne: 20 Nepřihlášen: 4Z Zdržel se: 1)

Tabulkovy vypis 

Volební krajPoslancůA AnoN Ne0 NepřihlášenZ Zdržel seM Omluven
Hlavní město Praha23151700
Středočeský22170500
Jihočeský15120300
Severočeský22182200
Východočeský25240100
Západočeský15130200
Jihomoravský40310900
Severomoravský38312410
Celkem20016153310


ISP (příhlásit)