27. schůze, 234. hlasování, 21. září 2000, 11:52
Vl. návrh zák. o zřízení Univerzity Tomáše Bati

NÁVRH BYL PŘIJAT

Přítomno: 184 | Je třeba: 93

A Ano: 147 N Ne: 3 0 Nepřihlášen: 16 Z Zdržel se: 34

Volební kraj Hlavní město Praha (A Ano: 17N Ne: 10 Nepřihlášen: 1Z Zdržel se: 4)

Volební kraj Středočeský (A Ano: 170 Nepřihlášen: 2Z Zdržel se: 3)

Volební kraj Jihočeský (A Ano: 120 Nepřihlášen: 2Z Zdržel se: 1)

Volební kraj Severočeský (A Ano: 16N Ne: 2Z Zdržel se: 4)

Volební kraj Východočeský (A Ano: 180 Nepřihlášen: 3Z Zdržel se: 4)

Volební kraj Západočeský (A Ano: 80 Nepřihlášen: 2Z Zdržel se: 5)

Volební kraj Jihomoravský (A Ano: 310 Nepřihlášen: 3Z Zdržel se: 6)

Volební kraj Severomoravský (A Ano: 280 Nepřihlášen: 3Z Zdržel se: 7)

Tabulkovy vypis 

Volební krajPoslancůA AnoN Ne0 NepřihlášenZ Zdržel seM Omluven
Hlavní město Praha23171140
Středočeský22170230
Jihočeský15120210
Severočeský22162040
Východočeský25180340
Západočeský1580250
Jihomoravský40310360
Severomoravský38280370
Celkem200147316340


ISP (příhlásit)