Hlasování
20. schůze, 25. 10. 2018

179. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
60 - 61 (25. 10. 2018)

177. Pozice české vlády a ministerstva průmyslu a obchodu k nucenému prodeji ArcelorMittal a. s. Ostrava
62 (25. 10. 2018)

138. Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2016 /sněmovní tisk 106/
63 (25. 10. 2018)

139. Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2017 /sněmovní tisk 135/
64 (25. 10. 2018)


ISP (příhlásit)