Hlasování
20. schůze, 26. 10. 2018

Procedurální hlasování
65 (26. 10. 2018)

172. Slavnostní připomenutí 28. října 1918
66 (26. 10. 2018)

112. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 71/ - třetí čtení
67 - 88 (26. 10. 2018)

114. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 132/ - třetí čtení
89 - 105 (26. 10. 2018)

115. Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů /sněmovní tisk 138/ - třetí čtení
106 - 128 (26. 10. 2018)


ISP (příhlásit)