Hlasování
25. schůze, 22. 1. 2015

139. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
30 - 34 (22. 1. 2015)

Procedurální hlasování
35 - 36 (22. 1. 2015)

64. Vládní návrh na vyslovení předchozího souhlasu s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu evropské nadace (FE), kterým se zavádí v oblasti práva Evropské unie jednotná nadnárodní právní forma nadace, jež bude existovat paralelně vedle národních nadací /sněmovní tisk 362-E/ - prvé čtení
37 (22. 1. 2015)

65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Srbskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací podepsaná v Bělehradu dne 13. května 2013 /sněmovní tisk 285/ - druhé čtení
38 (22. 1. 2015)

75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni ze dne 5. února 1992, podepsaná za Českou republiku dne 7. června 2000 /sněmovní tisk 375/ - prvé čtení
39 - 42 (22. 1. 2015)

123. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2013 (ve srovnání s rokem 2012) a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 za rok 2013 /sněmovní tisk 236/
43 (22. 1. 2015)

124. Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2013, Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2013 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 /sněmovní tisk 239/
44 (22. 1. 2015)

125. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2013 /sněmovní tisk 273/
45 (22. 1. 2015)

118. Zpráva o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury České republiky pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky za rok 2013 /sněmovní tisk 196/
46 - 48 (22. 1. 2015)

66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o mezinárodní silniční dopravě /sněmovní tisk 142/ - druhé čtení
49 (22. 1. 2015)


ISP (příhlásit)