Hlasování
25. schůze, 13. 2. 2015

Procedurální hlasování
163 - 165 (13. 2. 2015)

98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 288/ - třetí čtení
166 - 204 (13. 2. 2015)

100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 298/ - třetí čtení
205 - 206 (13. 2. 2015)

144. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy
207 (13. 2. 2015)

101. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - třetí čtení
208 - 211 (13. 2. 2015)

Procedurální hlasování
212 (13. 2. 2015)


ISP (příhlásit)