Hlasování poslance
JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.
44. schůze, 22. 4. 2016

Procedurální hlasování
366 - 368 (22. 4. 2016)

160. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 590/ - třetí čtení
369 - 374 (22. 4. 2016)

161. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 610/ - třetí čtení
375 - 388 (22. 4. 2016)

189. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění zákona č. 250/2014 Sb. /sněmovní tisk 570/ - třetí čtení
389 (22. 4. 2016)

66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 712/ - prvé čtení
390 - 391 (22. 4. 2016)

232. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 751 ve výborech Poslanecké sněmovny
392 (22. 4. 2016)

71. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 597/ - prvé čtení
393 (22. 4. 2016)

31. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 156/ - druhé čtení
394 (22. 4. 2016)


ISP (příhlásit)