Hlasování poslance
Ing. Jiří Papež
2. schůze

Procedurální hlasování
1 - 3 (7. 7. 2010), 34 - 35 (9. 7. 2010)

1. Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny
4 (7. 7. 2010)

2. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny
5 - 20 (7. 7. 2010)

3. Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2010 (2. až 5. volební období)
21 - 26 (7. 7. 2010)

4. Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby
27 - 30 (7. 7. 2010)

8. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby
31 (7. 7. 2010)

9. Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací
32 (7. 7. 2010)

12. Návrh na volbu Veřejného ochránce práv
33 (7. 7. 2010), 36 - 38 (9. 7. 2010)

13. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny
39 - 53 (9. 7. 2010)

14. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny
54 - 55 (9. 7. 2010)

15. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
56 (9. 7. 2010)

16. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí, rušení provozu elektronických komunikací a kontrolu činnosti Inspekce policie
57 (9. 7. 2010)

17. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
58 (9. 7. 2010)

18. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
59 (9. 7. 2010)

19. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
60 - 61 (9. 7. 2010)

21. Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010
62 (9. 7. 2010)


ISP (příhlásit)