Hlasování poslance
Ing. Zdeněk Besta
68. schůze

Procedurální hlasování
1 - 4, 8 (9. 2. 2010), 9 - 10 (12. 2. 2010)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních) /sněmovní tisk 1015/ - prvé čtení
5 - 7 (9. 2. 2010)


ISP (příhlásit)