Hlasování poslance
Robert Vokáč
55. schůze, 26. 4. 2006

Procedurální hlasování
209 - 212 (26. 4. 2006)

128. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2005
213 (26. 4. 2006)

129. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 1998 - 2004
214 (26. 4. 2006)

32. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1131/3/ - vrácený Senátem
215 (26. 4. 2006)

126. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku) /sněmovní tisk 1172/5/ - vrácený Senátem
216 - 217 (26. 4. 2006)

17. Návrh zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1071/3/ - vrácený Senátem
218 (26. 4. 2006)

78. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory /sněmovní tisk 1185/ - třetí čtení
219 - 229 (26. 4. 2006)

80. Vládní návrh zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky /sněmovní tisk 1193/ - třetí čtení
230 - 238 (26. 4. 2006)

83. Návrh poslanců Vlastimila Ostrého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 720/ - třetí čtení
239 - 242 (26. 4. 2006)

84. Návrh poslanců Robina Böhnische, Zdeňka Koudelky a Oldřicha Němce na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 952/ - třetí čtení
243 - 246 (26. 4. 2006)

85. Návrh poslanců Robina Böhnische, Zdeňka Koudelky a Oldřicha Němce na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu /sněmovní tisk 953/ - třetí čtení
247 - 251 (26. 4. 2006)

100. Návrh na volbu ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
252 (26. 4. 2006)

Procedurální hlasování
253 (26. 4. 2006)

133. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k napadení poslance Jiřího Dolejše
254 - 255 (26. 4. 2006)

Procedurální hlasování
256 (26. 4. 2006)

134. Žádost předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky o prodloužení termínu činnosti vyšetřovací komise
257 (26. 4. 2006)

Procedurální hlasování
258 (26. 4. 2006)

128. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2005
259 - 260 (26. 4. 2006)

109. Vládní návrh na zapojení České republiky do 7. rotace Sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy /sněmovní tisk 1268/
261 - 263 (26. 4. 2006)

124. Zpráva ministra životního prostředí o řešení problematiky nelegálně dovezeného komunálního odpadu uloženého v obci Libčevsi
264 (26. 4. 2006)

112. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2005 /sněmovní tisk 1273/
265 (26. 4. 2006)

127. Návrh Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
266 (26. 4. 2006)

113. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2005 /sněmovní tisk 1276/
267 (26. 4. 2006)

86. Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Jana Kasala, Jaromíra Talíře a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 980/ - třetí čtení
268 - 269 (26. 4. 2006)

87. Návrh poslanců Ladislava Urbana, Ladislava Býčka, Marty Bayerové, Ludvíka Hovorky, Jiřího Třešňáka, Václava Votavy a Antonína Zralého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 981/ - třetí čtení
270 (26. 4. 2006)

88. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Antonína Zralého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 985/ - třetí čtení
271 - 272 (26. 4. 2006)

89. Návrh poslanců Antonína Zralého, Miroslava Grebeníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 986/ - třetí čtení
273 - 274 (26. 4. 2006)

90. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1024/ - třetí čtení
275 - 283 (26. 4. 2006)

91. Návrh poslanců Břetislava Petra, Radima Turka, Miroslava Opálky, Josefa Víchy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1031/ - třetí čtení
284 - 295 (26. 4. 2006)

93. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel /sněmovní tisk 1041/ - třetí čtení
296 - 313 (26. 4. 2006)

95. Návrh poslanců Michala Haška, Jana Grůzy, Pavla Kováčika, Josefa Řiháka, Karla Kratochvíle, Jiřího Hanuše a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1088/ - třetí čtení
314 - 320 (26. 4. 2006)

96. Návrh poslanců Ladislava Býčka, Ludvíka Hovorky, Miroslava Kapouna, Miroslava Svobody, Antonína Sýkory a Ladislava Urbana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 37/2004 Sb., a zákona č. 39/2004 Sb. /sněmovní tisk 1183/ - třetí čtení
321 (26. 4. 2006)

Procedurální hlasování
322 - 323 (26. 4. 2006)


ISP (příhlásit)