Hlasování poslance
Robert Vokáč
54. schůze, 14. 3. 2006

Procedurální hlasování
112 - 125 (14. 3. 2006)

52. Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1166/ - druhé čtení
126 (14. 3. 2006)

23. Návrh zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1059/3/ - vrácený Senátem
127 - 130 (14. 3. 2006)

21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1049/3/ - vrácený Senátem
131 (14. 3. 2006)

33. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách /sněmovní tisk 1103/3/ - vrácený Senátem
132 - 133 (14. 3. 2006)

32. Návrh zákona o sociálních službách /sněmovní tisk 1102/3/ - vrácený Senátem
134 (14. 3. 2006)

8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb. /sněmovní tisk 905/4/ - zamítnutý Senátem
135 (14. 3. 2006)

9. Návrh zákona o kronikách obcí /sněmovní tisk 940/4/ - zamítnutý Senátem
136 - 139 (14. 3. 2006)

10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 941/4/ - zamítnutý Senátem
140 (14. 3. 2006)

11. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím /sněmovní tisk 828/5/ - vrácený Senátem
141 - 142 (14. 3. 2006)

12. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění /sněmovní tisk 1150/3/ - vrácený Senátem
143 (14. 3. 2006)

13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 906/4/ - vrácený Senátem
144 - 145 (14. 3. 2006)

14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 918/3/ - vrácený Senátem
146 - 147 (14. 3. 2006)

22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1058/3/ - vrácený Senátem
148 (14. 3. 2006)

15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 995/4/ - vrácený Senátem
149 (14. 3. 2006)

16. Návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) /sněmovní tisk 998/3/ - vrácený Senátem
150 (14. 3. 2006)

17. Návrh zákona o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění /sněmovní tisk 999/3/ - vrácený Senátem
151 (14. 3. 2006)

18. Návrh zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 1005/4/ - vrácený Senátem
152 - 153 (14. 3. 2006)

19. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 1006/4/ - vrácený Senátem
154 - 155 (14. 3. 2006)

20. Návrh zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) /sněmovní tisk 1015/4/ - vrácený Senátem
156 (14. 3. 2006)

24. Návrh zákona o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1062/3/ - vrácený Senátem
157 (14. 3. 2006)

25. Návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi /sněmovní tisk 1063/3/ - vrácený Senátem
158 (14. 3. 2006)

26. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o pomoci v hmotné nouzi /sněmovní tisk 1065/3/ - vrácený Senátem
159 - 160 (14. 3. 2006)

27. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů /sněmovní tisk 1068/3/ - vrácený Senátem
161 (14. 3. 2006)

28. Návrh zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 1076/4/ - vrácený Senátem
162 (14. 3. 2006)

29. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 1077/4/ - vrácený Senátem
163 (14. 3. 2006)

Procedurální hlasování
164 (14. 3. 2006)

30. Návrh zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) /sněmovní tisk 1078/4/ - vrácený Senátem
165 (14. 3. 2006)

31. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona /sněmovní tisk 1079/4/ - vrácený Senátem
166 (14. 3. 2006)


ISP (příhlásit)