Hlasování poslance
Ing. Břetislav Petr
55. schůze, 9. 5. 2006

Procedurální hlasování
324 - 329 (9. 5. 2006)

101. Návrh na volbu členů správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
330 - 355 (9. 5. 2006)

102. Návrh na volbu členů dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
356 - 370 (9. 5. 2006)

116. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
371 (9. 5. 2006)

86. Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Jana Kasala, Jaromíra Talíře a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 980/ - třetí čtení
372 - 375 (9. 5. 2006)

92. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Rujbrové, Svatomíra Recmana, Miroslava Grebeníčka a Pavla Kováčika na vydání zákona o přiznání k majetku a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přiznání k majetku) /sněmovní tisk 1036/ - třetí čtení
376 - 378 (9. 5. 2006)

Procedurální hlasování
379 (9. 5. 2006)

132. Návrh poslankyně Evy Dundáčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících /sněmovní tisk 1089/ - třetí čtení
380 (9. 5. 2006)

81. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 625/ - třetí čtení
381 - 382 (9. 5. 2006)

Procedurální hlasování
383 - 386 (9. 5. 2006)

108. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2004 /sněmovní tisk 1176/
387 (9. 5. 2006)

Procedurální hlasování
388 (9. 5. 2006)


ISP (příhlásit)