Hlasování poslance
Ing. Břetislav Petr
36. schůze, 15. 10. 2004

Procedurální hlasování
144 - 152 (15. 10. 2004)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 /sněmovní tisk 774/ - prvé čtení
153 - 154 (15. 10. 2004)

81. Návrh na změnu zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny
155 (15. 10. 2004)

82. Návrh na potvrzení předsedů výborů
156 - 157 (15. 10. 2004)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 787/ - prvé čtení
158 - 160 (15. 10. 2004)

16. Vládní návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 781/ - prvé čtení
161 - 163 (15. 10. 2004)

72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 576/ - třetí čtení
164 - 396 (15. 10. 2004)


ISP (příhlásit)