Hlasování poslance
JUDr. Jiří Novák
1. schůze, 27. 6. 1996

6. Návrh volební komise na ustavení mandátového a imunitního výboru
4 (27. 6. 1996)

8. Zpráva mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda jednotliví poslanci a náhradníci za poslance byli platně zvoleni
5 (27. 6. 1996)

Procedurální hlasování
6 (27. 6. 1996)

10. Návrh předsedy Poslanecké sněmovny na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny
7 (27. 6. 1996)

2. Slib poslanců
8 (27. 6. 1996)

11. Návrh předsedy Poslanecké sněmovny na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmlovny
9 (27. 6. 1996)

13. Návrh předsedy volební komise na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny
10 - 11 (27. 6. 1996)

14. Návrh na zřízení dalších výborů Poslanecké sněmovny
12 (27. 6. 1996)

15. Návrh na stanovení počtu členů všech dalších výborů Poslanecké sněmovny
13 (27. 6. 1996)

Procedurální hlasování
14 - 15 (27. 6. 1996)

16. Sdělení předsedy volební komise o lhůtě na podání návrhů na členy výborů
16 - 17 (27. 6. 1996)

17. Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny
18 (27. 6. 1996)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)