Hlasování
1. schůze, 25. 6. 1996

3. Informace předsedy volební komise o ustavení volební komise a o volbě jejich funkcionářů
1 (25. 6. 1996)

4. Návrh předsedajícího na stanovení počtu členů mandátového a imunitního výboru
2 (25. 6. 1996)

5. Sdělení předsedy volební komise o lhůtě na podání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny
3 (25. 6. 1996)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)