Sněmovní tisk 926
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 10. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 926/0 dne 3. 10. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 10. 2016 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: Ing. Vladislav Vilímec a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1446).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 926/3, který byl rozeslán 13. 4. 2017 v 15:12.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 5. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1668).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 6. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 138, dokument 138/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 6. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 7. 2017 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 138/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 18. 7. 2017 a přijal usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako tisk 138/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 7. 2017 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 235).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 18. 8. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 259/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5618Jana Hnyková11079-15621.docx (28 KB) / PDF (214 KB, 3 strany) 26. 1. 2017 v 13:15:44
5903Jana Hnyková11364-16054.docx (17 KB) / PDF (215 KB, 1 strana) 28. 2. 2017 v 12:51:14
6036Jiří Běhounek11497-16227.docx (61 KB) / PDF (474 KB, 25 stran) 13. 3. 2017 v 16:23:37
6044Jaroslav Zavadil11505-16246.docx (53 KB) / PDF (282 KB, 3 strany) 14. 3. 2017 v 14:08:52


Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, legislativa sociálního zabezpečení, osoba samostatně výdělečně činná, pojistné, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)