Sněmovní tisk 910
Novela z. o vnitrozemské plavbě - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 9. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 910/0 dne 16. 9. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 10. 2016 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: Stanislav Pfléger a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1615).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 910/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 910/2, který byl rozeslán 7. 6. 2017 v 10:11.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 910/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 7. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1784).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 7. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 181, dokument 181/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 8. 2017 a přijal usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako tisk 181/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 8. 2017 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 255).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Zákon vyhlášen 15. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 103 pod číslem 292/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6264Jan Klán11725-16724.docx (19 KB) / PDF (250 KB, 2 strany) 25. 4. 2017 v 11:22:31
6410Jan Zahradník11871-16987.doc (30 KB) / PDF (192 KB, 2 strany) 18. 5. 2017 v 13:19:03
6476Jan Zahradník11937-17054.doc (31 KB) / PDF (189 KB, 1 strana) 31. 5. 2017 v 08:40:21
6524Jaroslav Foldyna11985-17110.docx (23 KB) / PDF (390 KB, 5 stran) 6. 6. 2017 v 12:35:20
6537Jaroslav Foldyna11998-17123.doc (31 KB) / PDF (200 KB, 2 strany) 6. 6. 2017 v 15:44:45


Deskriptory EUROVOCu: plavební licence, pracovní podmínky, říční plavba, vnitrozemská vodní cesta, vnitrozemská vodní doprava, zaměstnanec

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)