Usnesení PS č. 1784

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 910/ - třetí čtení (14. července 2017)

Související sněmovní tisky

910 Novela z. o vnitrozemské plavbě
ISP (příhlásit)