Sněmovní tisk 888
Novela z. o spotřebních daních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 8. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 888/0 dne 12. 8. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 9. 2009 (usnesení č. 417). Určil zpravodaje: RSDr. Petr Braný a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 29. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1391).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 10. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 888/1 (pozměňovací návrhy).

  Projednávání proběhlo 1. 10. 2009 na 62. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla 45 dní (usnesení č. 1419).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 888/2, který byl rozeslán 21. 10. 2009 v 15:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 2009 na 64. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 145, usnesení č. 1464).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 11. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 197, dokument 197/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Bis).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 12. 2009 a přijal usnesení č. 243, které bylo rozdáno jako tisk 197/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2009 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 353).
  Návrh projednán dne 10. 12. 2009 na 14. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 354).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 12. 2009 poslancům jako tisk 888/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 12. 2009 poslancům jako tisk 888/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 2. 2010 na 67. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 409, usnesení č. 1574).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 2. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 2. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 2. 2010.

Zákon vyhlášen 2. 3. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 21 pod číslem 59/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně - spotřební daň, Evropská unie /EU/

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: alkohol, daň z pohonných hmot, daň ze spotřeby, dovoz EU, harmonizace daní, náhradní palivo, pivo, spotřební daň, tabák

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)